top of page
Lyytikkälä

Arkkitehtitoimisto Livady Oy, Lyytikkälän talo.

Päärakennuksen julkisivujen ja aittojen ovien värihistorianselvitys, Suomenniemi 2017.

Suomenniemen Lyytikkälän kylässä sijaitseva Lyytikkälän talo on Kaakkois-Suomen parhaiten säilyneitä talonpoikaisia tilakokonaisuuksia. Päärakennuksen (1867)
lisäksi pihapiiri käsittää parikymmentä talousrakennusta 1700-luvulta 1800-luvun loppupuolelle. Talomuseo avattiin yleisölle vuonna 1989 ja nykyään rakennukset ovat Senaattikiinteistöjen omistuksessa.

bottom of page