top of page
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).
Seloste päivitetty 11.6.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Restaurointiosuuskunta Kymen Karmiini
Harjukatu 2
48900 KOTKA
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hannele Lehtinen

hannele.lehtinen(@)kymenkarmiini.fi


3. Rekisterin nimi

Restaurointiosuuskunta Kymen Karmiinin asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Restaurointiosuuskunta Kymen Karmiinin asiakasviestintään ja muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, markkinointiin, hallintaan, kehittämiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi- ja asiakasviestejä. Mikäli et kuitenkaan halua saada meiltä viestejä, voit milloin tahansa ilmoittaa asiasta Restaurointiosuuskunta Kymen Karmiinille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja kaikista rekisteröidyistä:

 • Nimi

 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero)

 • Yritys ja asema

 • Yrityksen toimiala, liikevaihtokoko tai -luokka, yrityskoko ja muut yrityksen toimintaa kuvaavat tiedot

 • Yrityksen yhteystiedot

 • Tiedot markkinointikiellosta

 • Markkinointia ja myyntiä edistävät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet

 • Verkkokäyttäytymistä Restaurointiosuuskunta Kymen Karmiinin sivustolla koskevat tiedot, kuten linkkien klikkaukset, lomakkeiden täytöt, selatut verkkosivut

 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot
   

Tallennamme rekisteriimme tiedot, jotka olet itse toimittanut Restaurointiosuuskunta Kymen Karmiinin sivuston tai sen alidomainien yhteydenottolomakkeilla tai sähköpostilla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötiedot koostetaan henkilöltä itseltään, rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, verkkosivuston avulla kerätyistä tiedoista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jotta voisimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen palvelukokemuksen, saatamme joutua siirtämään tai luovuttamaan tietojasi yhteistyökumppaneillemme palvelun toteuttamisen edellyttämissä rajoissa. Kumppanimme käsittelevät tietoja luottamuksellisesti, eivätkä luovuta niitä kolmansille osapuolille. Restaurointiosuuskunta Kymen Karmiini voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mm. tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi yhteistyökumppaneiden toimesta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, jotka ovat teknisin keinoin suojattuja. Ainoastaan yrityksen työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämillä käyttöoikeuksilla. Rekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

9. Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastusta ja/tai korjausta ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön rekisteriä koskevissa asioissa ja toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse.

10. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöömme ja toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse.

Tämä tietosuojalauseke on voimassa toistaiseksi 11.6.2018 lähtien.

bottom of page